Etiska reglerTrovärdighet är Göteborgs-Postens största tillgång. Utan tvekan är det grunden för tidningens framgång och huvudorsaken till att mer än 600 000 människor varje dag läser GP. De gör det för att de anser att journalistiken är pålitlig och sanningsenlig – det som står i tidningen är sant.
Men trovärdighet är inget för evigt givet. Den måste erövras varje dag.
År 2000 kom första upplagan av dokumentet ”Om Göteborgs-Postens etik” vars syfte var att dels ge vägledning i etiska frågor, dels stimulera till diskussion och eftertanke. Det har sedan reviderats tre gånger, senast hösten 2009.
Vi har gjort dokumentet för att informera utåt, till läsare och andra intresserade, om GP:s pressetiska utgångspunkter för alla våra publiceringskanaler. Men vi vill också stimulera debatten på redaktionen. Pressetiken är av stor vikt för att vårda vår trovärdighet och därför kan vi inte nog ofta diskutera vad som är rätt och vad som är fel.
Ladda hem GP:s etikbibel (pdf)

Vi värnar om språket
På GP värnar vi om ett korrekt och bra språk, det är avgörande för trovärdigheten och vår förmåga att informera. Men språket ska inte bara vara tydligt och klart – det ska också vara lustfyllt, lockande och levande.
GP:s skrivregler är en bra vägvisare för oss som jobbar på GP.

Cecilia Krönlein
Chefredaktör och ansvarig utgivare
Läs intervju med Cecilia här. 

Ninni Jonzon

Redaktionschef och stf ansvarig utgivare

2017-01-17T10:32:10+00:00