Historik

2017 Christofer Ahlqvist blir chefredaktör och ansvarig utgivare.
2015 Göteborgs-Posten blir en del av Stampen Media.
2014
 Göteborgs-Posten blir en del av Stampen Local Media.
2012 Cecilia Krönlein blir chefredaktör och ansvarig utgivare.
GP lanserar eGP och Guiden. GP:s nyhetsapp finns tillgänglig för Windowstelefoner. gp.se görs om och får en ny layout och nytt utseende.
2011 GP+, GP Bild och Dealie lanseras. Dessutom finns nyhetsappen att tillgå även i Androidtelefoner.
2010 Lansering av GP:s nyhetsapp för Iphone.
2009 gp.se görs om.
2008 Jonathan Falck blir chefredaktör även för opinionsavdelningarna.
2007 GP TV startar.
2006 GP och Metro startar annonssamarbetet Hela Stan.
2005 Konsortium bildas som förvärvar Centertidningar. GP-koncernen omstruktureras och blir Stampen AB. Lars Rundblom ny VD på GP.
2004 GP helt och hållet i tabloid. Mediaintressenter bildas och blir majoritetsägare i VLT.
2003 VLAB, Västsvenska Lokaltidningar AB, och Morgonpress Invest AB bildas.
GP:s lokaltidningar (GP Nära) läggs ned.
2002 VTAB, Västsvenskt Tidningstryckeri AB, bildas.
2001 VTD, Västsvensk Tidningsdistribution bildades.
Jonathan Falck blir chefredaktör för allmänna redaktionen och ansvarig utgivare.
2000 Del 3 i GP blir tabloid. GP Tryckeri blir eget affärsområde resultat 213 Mkr.
1999 134 miljoner kronor i resultat, vilket är GP-koncernens bästa någonsin.

1998 Beslut fattas att investera 150 Mkr i tryckeriet i Backa.
1997 För första gången någonsin överstiger GP:s annonsförsäljning 800 Mkr.Kvällstidningen GT säljs till Expressen. Bolag bildas för GP:s Lokaltidningar.
1996 Tomas Brunegård ny VD på GP och Tidningaktiebolaget Stampen.
1995 GP på internet. editioneringen av GP påbörjas.
1993 Peter Hjörne ny chefredaktör efter Per Nordangård.
1992 Per Nordangård, tidigare stf chefredaktör, tillträder som chefredaktör.
1989 Lars Hjörne avgår som chefredaktör, Pär Arne Jigenius tillträde.
1972 GP köper kvällstidningen GT.
1969 Harry Hjörne avlider. Lars Hjörne efterträder som chefredaktör och ansvarig utgivare.
1944 GP blir stadens största annonsmedium efter att ha varit stadens största tidning under drygt tio år.
1939 GP blir sjudagarstidning.
1935 GP flyttar till det egna huset vid Polhemsplatsen.
1933 GP blir Göteborgs mest spridda tidning med upplaga på 50.000 ex.
1926 Harry Hjörne övertar GP. Upplaga: ca 22.000 ex. Hushållstäckning i Göteborg ca 15 procent.
1918 Harry Hjörne rekryteras till GP från tidningen Norra Skåne.
1859 Första GP utges 5 januari och har sedan utkommit utan avbrott.
1858 Provtidning av nya GP utkommer nyårsafton.
1832 Tidningen läggs ner för att återkomma åren 1850-51.
1813 GP grundas första gången.

Fakta

DET BÖRJADE SOM ETT BONNIER-PROJEKT. 1926 TOG HARRY HJÖRNE ÖVER. HÄR ÄR FLERA FAKTA KRING GP:S URSPRUNG.

* David Felix Bonnier – i Göteborg kallad Felix – föddes i Köpenhamn år 1822 och avled i Göteborg år 1881. Han var yngre bror till Adolf och Albert Bonnier. Albert Bonnier blev bokförläggare i betydligt större skala än brodern i Göteborg. År 1872 sålde Felix Bonnier aktierna i Göteborgs-Posten till Fredrik Åkerblom för 100 000 riksdaler. Därmed försvann GP ur det som sedermera skulle bli Bonnier-sfären. (Harry Hjörne övertog GP år 1926.)
* Innan Felix Bonnier övertog rätten till namnet Göteborgs-Posten fanns flera tidningsprojekt med samma namn i Göteborg. Den tidigaste – Götheborgs-Posten – började ges ut av Geo Löwgren i maj 1813. I december 1858 utgavs ett provtryck – antagligen distribuerat till hugade annonsörer – vilket troligen är orsaken till att några översikter anger 1858 som första utgivningsår för Göteborgs-Posten.
* Göteborgs-Posten startade tämligen anspråkslöst med en tvådagarsutgivning från år 1859, men övergick till sexdagarsutgivning redan år 1860.
* Felix Bonnier tycks inledningsvis ha haft ambitionen att utmana Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning i debatten, men hade svårt att hitta en stridbar redaktör. Han gjorde ett misslyckat försök att rekrytera Rudolf Wall som sedermera startade Dagens Nyheter.
* Karl Lidberg (1831-1875) anställdes inför starten 1859, men i praktiken fungerade Felix Bonnier själv som redaktör fram till 1872.

* Felix Bonniers publicistiska idé var att med en ”gladlynt” och lättläst tidning nå bredare läsargrupper än GHT. GP:s typografi var för sin tid ovanligt klar och överskådlig. Till den obligatoriska följetongen valdes melodramatiska och lättsmälta historier av ett slag som definitivt inte återfanns i GHT.
* Under sitt första år trycktes Göteborgs-Posten i cirka 1 000 exemplar. Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning var drygt tre gånger större.
* Göteborgs-Posten startade under en expansiv period i Göteborgs historia. År 1860 hade Göteborg 37 000 invånare. År 1890 hade antalet stigit tilll 105 000.
* ”Reportaget” om Felix Bonnier, Göteborgs-Postens första utgivningsdag och Göteborg i januari 1859 stöder sig på bland annat Den svenska pressens historia 1830-1897 (Dag Nordmark m fl, Stockholm 2001),Göteborgs historia. Från handelsstad till industristad 1820-1920 (Martin Fritz, Göteborg 1996), Göteborgs gatunamn (gatunamnsberedningen), historiska arkivfotografier och Stadsbyggnadskontorets olika referensverk om Göteborgs byggnader. När det gäller äldre Göteborgslitteratur är G R A Fredbergs Det gamla Göteborg oundviklig. Den viktigaste källan är naturligtvis Göteborgs-Postens första nummer av den 5 januari 1859.

KRISTIAN WEDEL
2017-12-05T12:38:57+00:00