Göteborgs-Postens miljöarbete

Det viktigaste Göteborgs-Posten kan göra för miljön är att skriva om den. Självklart har vi som företag också ett aktivt miljöarbete för att bidra till en hållbar utveckling.

GP är miljöcertifierade
GP är sedan december 2009 miljöcertifierade enligt den internationella standarden ISO 14001. Vårt tryckeri V-TAB samt vårt distributionsbolag VTD certifierat enligt ISO 14001. Detta innebär att hela vår produktions- och distributionskedja är certifierade – vilket är unikt.
Ett certifikat enligt ISO 14001 intygar att GP bedriver ett systematiskt arbete för att minska sin miljöpåverkan.

Miljöpolicy
Vi eftersträvar att skapa, producera, distribuera och sälja produkter och tjänster i samklang med naturens krav.
Vi säkerställer att våra processer är långsiktigt hållbara genom att:

# Leva upp till våra kunders förväntningar och myndigheternas krav

# Verka för minskad miljöpåverkan inom framförallt områdena energi, avfall och transporter

# Väga in miljöhänsyn i alla relevanta beslut

# Se till att våra medarbetare har insikt i hur verksamheten påverkar miljön

# Verka för ständiga förbättringar

2017-01-17T10:32:10+00:00