GP stöttar

Att leverera trovärdig och riktigt journalistik är grunden och kärnan för allt det arbete som Göteborgs-Posten gör varje dag. Men vid sidan av detta vill vi ta ansvar för den världen där vi lever och verkar. Det gör vi genom att stötta viktiga projekt och organisationer som gör gott för samhället, för människorna och för naturen.

Det är viktigt för oss att stötta de goda och lokala initiativen i och runt om Göteborg. Vi har till exempel samarbetat med Göteborgs Stadsmission och Ågrenska under många år. Organisationen A Perfect World Foundation är ny i vår grupp av organisationer vi väljer att stötta. Våra samarbeten ser olika ut beroende på organisation och behov, men en sak är säkert, alla organisationerna finns med i vårt hjärta.

Ågrenska

Ågrenska är en idéburen organisation som drivs utan vinstintresse och har stått på barnens sida i mer än 100 år. Det började som vård för dåtidens sjukdomar, men sedan över 30 år verkar vi för barn och vuxna med såväl sällsynta diagnoser som mera vanliga funktionsnedsättningar. Vi är ett nationellt kompetenscentrum och kärnan i vår verksamhet är en unik mötesplats för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar, deras familjer och yrkesverksamma.

Vi samlar in, utvecklar och sprider kunskap. Våra verksamheter är ett komplement till offentligt driven verksamhet och samhällsstöd. Vi arbetar både nationellt och internationellt för en positiv samhällsutveckling kring rättigheter och möjligheter för personer med funktionsnedsättning.

I Sverige lever över 300 000 barn och vuxna med en sällsynt diagnos. Globalt finns 300 miljoner personer med dessa sällsynta tillstånd, som oftast är komplexa, allvarliga och medför stora utmaningar under hela livet för personen och dennes närstående.

Läs mer på www.agrenska.se

Faktum

Nästa år har Faktum funnits i Göteborg i tjugo år. Faktum skapades med målet att läggas ner inom några år. Tyvärr behövs vi idag mer än någonsin. Affärsmodellen är unik, hållbar och internationell; det är hjälp till självhjälp – försäljaren investerar sina egna pengar när hen köper Faktum och behåller mellanskillnaden. Det finns lika många skäl för att vilja bli Faktumförsäljare som det finns försäljare. Det handlar om fattigdom, hemlöshet och utanförskap, men också om att bryta social isolering. Vi finns för dem som behöver oss, vi har inga krav på hemlöshet eller svenskt medborgarskap.

Faktums försäljare har det svåraste försäljningsjobbet – ofta utomhus i en stressig stadsmiljö. Vi är beroende av stöd från näringslivet och av varje köp av Faktum. All eventuell vinst återinvesteras i verksamheten. Vi sysselsätter cirka 300 personer på årsbasis, i Götaland och Värmland. Vår mission är att minska fattigdom och utanförskap och förändra samhället med bra journalistik.

Läs mer på www.faktum.se

Nordens Ark – parken som gör skillnad

Nordens Ark är en ideell stiftelse, en naturvårdsorganisation som arbetar för att ge utrotningshotade djur en framtid. På Nordens Ark bedrivs avelsarbete, forskning och utbildning. I parken som är öppen för besökare året runt möter besökare hotade djur från hela världen. Nordens Ark arbetar med utsättning av hotade arter där fokus läggs på att utveckla banbrytande och hållbara metoder och återinföra livskraftiga djur till deras naturliga livsmiljö. En stor del av verksamheten är förlagd i fält utanför anläggningen, både i Sverige och utomlands där Nordens Ark bedriver aktiva insatser för att gynna biologisk mångfald och säkra såväl livsmiljöer som populationsutvecklingen för flera hotade arter.

På Nordens Ark finns hotell, restaurang & butik och under året anordnas ett stort antal aktiviteter och evenemang. På markerna runt om säteriet finns fina vandringsleder och även möjlighet att övernatta i stugor.

Läs mer om Nordens Arks arbete och varför GP stöttar dem.

Läs mer på www.nordensark.se

Räddningsmissionen – Tillsammans skapar vi ett Göteborg för alla

Räddningsmissionen är en idéburen organisation som bedriver socialt arbete på kristen grund. Vårt uppdrag är att uppmärksamma och motverka förhållanden i samhället som leder till och förvärrar utsatthet och utanförskap. Varje dag när vi en dröm om Göteborg som staden där varje människa kan leva ett värdigt liv.

Räddningsmissionen bygger inkluderande gemenskaper, stärker familjer och ger tillgång till musik, konst och kultur. Vi arbetar med både akuta och förebyggande insatser och strävar efter att skapa långsiktig förändring för de människor vi möter.

Läs mer på www.raddningsmissionen.se

Sjöräddningssällskapet

Sjöräddningssällskapet är en ideell förening som räddar liv till sjöss, och så har det varit ända sedan starten 1907. Idag har vi fler än 2000 välutbildade frivilliga sjöräddare, över 70 räddningsstationer och 260 räddningsenheter längs hela Sveriges kust och i de stora sjöarna. När larmet går rycker vi ut inom 15 minuter, dygnet runt och året om, oavsett väder och vind. Vi medverkar i 80 procent av all sjöräddning i Sverige varje år, utan en krona från staten. Men detta skulle inte fungera utan våra medlemmar och stöd från engagerade båtälskare runt om i landet. En stor del av våra dagliga kostnader, som att utbilda frivilliga och underhålla våra båtar, täcks av medlemsavgifterna. Och med hjälp av generösa gåvor och testamenten kan vi också investera i nya båtar och utrustning.

Läs mer på sjoraddning.se

Stadsmissionen

Alla göteborgare har inte samma förutsättningar i livet. En låg inkomst, trångboddhet eller brist på socialt kontaktnät är några saker som står i vägen för en högre levnadsstandard. Göteborgs Stadsmission möter människor som lever i utsatthet och bidrar med akut hjälp så som servering och utdelning av mat. Men minst lika viktigt är våra förebyggande och stöttande insatser, så som läxhjälp, vägledning, vård, bostad och arbetsintegration. Göteborgs Stadsmission är en politiskt obunden, idéburen organisation som utan vinstsyfte arbetar för människor i utanförskap. Med vårt arbete bidrar vi till ett mänskligare samhälle för alla.

Läs mer om Stadsmissionens arbete och varför GP stöttar dem.

Läs mer på www.stadsmissionen.org

Drottning Silvias Barnsjukhus

Insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus arbetar för att skapa glädje och förgylla tillvaron på Barnsjukhuset. När barn och unga drabbas av sjukdom behövs saker, miljöer och upplevelser som gör att man får glömma det onda – åtminstone för en liten stund. Insamlingsstiftelsen samlar in medel till insatser som kompletterar sjukhusets ordinarie vård och arrangerar regelbundet aktiviteter för barnen och familjerna som vårdas på eller inom sjukhuset.

Läs mer på www.barnsjukhuset.nu

Röda Korset

Röda Korset kämpar för att ingen människa ska lämnas ensam i en katastrof. Tillsammans med 191 andra nationella föreningar bildar vi världens främsta katastroforganisation. Miljoner volontärer världen över arbetar för att förhindra och lindra mänskligt lidande, oavsett vem det drabbar och hur det än uppstår.

Läs mer  på www.rodakorset.se

The Perfect World Foundation

The Perfect World Foundation – TPWF – är en svensk Göteborgsgrundad och 100% ideell organisation, med syfte att sprida kunskap och att stötta djur och naturområden i kris runt om i hela världen. TPWF är organisationen vars ambition är att inkludera allmänhetens medverkan, för att skapa en så stor påverkan som möjligt, med hopp om att uppmuntra till att så många som möjligt tar små steg i rätt riktning för att skapa en hållbar framtid.

Idag är vi medvetna om människans påverkan på djur och natur. Bara skogsbränderna i Australien, som orsakades av global uppvärmning, utrotade mer än 1 miljard djur. 8 miljoner ton plast tillförs våra hav årligen, 60% av djuren på jorden har utrotats de senaste 50 åren och ytterligare 1 miljon arter är hotade.

Läs mer på www.theperfectworld.com/sv

Göteborgs Symfoniker

Sedan 1905 har Göteborgs Symfoniker varit en uppskattad och angelägen del i stadens och regionens kulturliv. Orkestern bildades för att alla medborgare skulle kunna få fina och bestående musikupplevelser. Göteborgs Symfoniker ger varje år 100-talet konserter i Göteborgs Konserthus och spelar även för stor publik i Slottsskogen och på Götaplatsen. Varje år kommer tusentals skolbarn till Göteborgs Konserthus för att ta del av nyproducerade musikföreställningar som rör och berör. Tillsammans med El Sistema arrangerar Göteborgs Symfoniker varje år det stora internationella musiklägret Side by Side för ungdomar.

För alla som inte kan komma till Konserthuset erbjuds digitala livekonserter på gsoplay.se samt via appar. Varje månad besöker upp till 300 000 musikälskare GSOplay för att uppleva Symfonikerna live – lyssnare från hela världen.  Orkestern har gjort över 100 inspelningar som uppmärksammats internationellt och erhållit prestigefyllda priser. Göteborgs Symfoniker är en del av Västra Götalandsregionen.

Läs mer på www.gso.se

2020-11-16T14:13:38+00:00