Trovärdigheten – GP:s grundval

Christofer AhlqvistGrunden för framgångsrik journalistik är trovärdighet. Om läsarna slutar att lita på oss kommer de inte att komma tillbaka. Göteborgs-Posten har under lång tid byggt upp en stark trovärdighet som vi varje dag måste försvara. Om vi inte är på tå kan den snabbt raseras. Därför är det viktigt att vi på redaktionen varje dag lyfter frågan och diskuterar våra publiceringar. För att ha något att luta sig mot i dessa diskussioner har GP upprättat etiska regler, ett dokument med namnet ”Om Göteborgs-Postens etik”. Det första kom redan 2000 och har under årens lopp reviderats kontinuerligt.

Liksom övriga etablerade tidningar i landet följer GP även de pressetiska reglerna som tas fram av Pressombudsmannen, PO. Tack vare de pressetiska reglerna har vi i Sverige i dag en långtgående pressfrihet. Om inte medierna agerar efter dessa finns en risk att pressfriheten inskränks av lagstiftarna.

Göteborgs-Postens eget etikdokument finns tillgängligt för alla så att även intresserade läsare ska kunna få insyn i hur vi arbetar med etik.

Christofer Ahlqvist
Chefredaktör och ansvarig utgivare.

2017-10-12T10:00:15+00:00