Mediekompass 2019-02-01T09:07:46+00:00

Göteborgs-Posten till din skola.

Mediekompass är ett samarbete mellan dagspressen och skolan. Verksamheten har en motsvarighet i många andra länder (Newspaper in Education). Syftet är att grundlägga goda tidningsvanor hos barn och ungdomar. De elever och lärare som arbetar aktivt med dagstidningen som läromedel får inte bara en ny lärobok varje dag utan en mer omväxlande verklighetsanknuten och aktiv undervisning där analys, källkritik och förmåga till helhetssyn tränas.

Vill du arbeta med Göteborgs-Posten i din skola eller klass? Via Mediekompass får du tillgång till massa idéer och vägledning. Om du har en klass upp till årskurs sex rekommenderar vi Presstationen som du kan läsa mer om här.

Kan beställas till skolor inom kommunerna i Göteborg och dess kranskommuner – region A33. Som lärare kan du beställa maximalt 15 tidningsexemplar per klass, 5 dagar i följd upp till 3 gånger om året. Beställningen behöver inkomma till oss senast två vardagar före önskat leveransdatum.

Mediekompass

Beställ Göteborgs-Posten

Mediekompass
Exempel: entrén, lastbryggan. OBS Ska kunna nås med lastbil.