Priser

Från och med den 1 januari 2017 gäller nya prenumerationspriser. Det nya priset gäller när man tecknar en ny prenumeration efter den 1 januari 2017 eller när löptiden för en pågående prenumeration löper ut och man får en ny faktura.

Priser för 2017

(Priserna gäller i Västra Götaland och Halland)

7 dagar + eGP
(papperstidning alla dagar i veckan inkl. eGP)
Autogiro/månad 375 kr
Faktura 12 mån 4200 kr

Helg +eGP
(papperstidning fre-sön inkl eGP alla dagar i veckan)
Autogiro/mån 229 kr
Faktura 12 mån 2552 kr

eGP
(eGP alla dagar i veckan)
Per månad 129 kr

STUDENT – Helg
Autogiro/månad 105 kr
Faktura 12 mån 1064 kr

STUDENT – eGP
Per månad 49 kr

FÖRETAG – 7 dagar
(papperstidning alla dagar i veckan inkl. eGP)
Autogiro/månad 465 kr exkl. moms
Faktura 5270 kr exkl. moms

Autogiroblankett

Här hittar du autogiroblankett.

Vid frågor kring övriga prenumerationsformer och priser utanför Västra Götaland och Halland kontakta Kundservice.
Tel. 031-804700, e-post prenservice@gp.se